Keurmerk/Improve - twentse gezinshuizen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Keurmerk/ImproveGezinshuizen zijn bij uitstek de plek waar beschadigde en getraumatiseerde kinderen de helende kracht van het gewone leven ervaren. Gezinshuisouders stellen hun huis, hart en dagelijks leven open. Bij dit werk is een goede organisatie van het gezinshuis van belang én dat er kwalitatief hoogwaardige (jeugd)zorg wordt geboden aan de jongere.
Voor dit aspect; het bereiken, ontwikkelen en vasthouden van kwaliteit van een gezinshuis, is het Keurmerk Gezinshuizen ontwikkelt. Een belangrijk instrument want:

Het Keurmerk Gezinshuizen bevordert de doorlopende aandacht voor kwaliteit ín het gezinshuis
En het Keurmerk Gezinshuizen bewijst de kwaliteit van het gezinshuis aan derden; gemeenten,  verwijzers, instanties en naast
Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp en zorg voor uithuisgeplaatste jongeren. Opvang in een gezin in een normale leefomgeving. De gezinshuisouders vormen de vaste basis en bieden professionele begeleiding.


Keurmerk Gezinshuizen
Het Keurmerk Gezinshuizen streeft kwalitatieve zorg na voor de kinderen en jongeren die worden opgevangen in een gezinshuis. Door de professionalisering en continue aandacht voor de kwaliteit binnen een gezinshuis te stimuleren en te versterken.
Het Keurmerk draagt bij aan het ordenen van het kwaliteitsmanagementsysteem van het gezinshuis, bevordert transparantie en veiligheid voor de geplaatste jeugdigen en hun betrokkenen en onderstreept het belang van professioneel opvoeden. Gecertificeerde gezinshuizen onderschrijven dit door hun werkwijze zo transparant mogelijk te maken.

Toepasbaarheid
Het ontwikkelde kwaliteitssysteem is toepasbaar voor alle zorgsectoren: jeugdzorg, AWBZ, GGZ en LVG. Het Keurmerk is tevens toepasbaar in alle mogelijke organisatievormen van een gezinshuis: loondienst, franchise of vrijgevestigd/particulier.

Het Keurmerk Gezinshuizen is gebaseerd op de herkenbare en praktische processen van gezinshuizen. Het keurmerk is verankerd in de ISO 9001 systematiek. Hierdoor biedt het keurmerk een maximale stimulans voor de verbetering en de borging van de kwaliteit en veiligheid in een gezinshuis.                
Een nieuwe manier van samenwerken
De mens als begin- en eindpunt

Improve360  is ervan overtuigd dat de mens het begin- en eindpunt van elk  (zorg)proces is. Vanuit de vraag van de mens kunnen de benodigde mensen  en middelen op de juiste manier geordend worden. Improve360 ondersteunt  haar klanten om bij de mens (hun klant) te beginnen, de gezamenlijke  kaders af te stemmen, alle betrokkenen een plek te geven en samen  continu in contact te blijven, te leren en te reflecteren. In dit proces  zijn de kernwaarden veiligheid, transparantie, samenhang en verbinding  voor ons het uitgangspunt.

Voor wie?
Improve360 richt zich tot nu toe met name op de zorg en welzijn sector. Deze nieuwe manier van samenwerken is echter breed inzetbaar en kan op iedere sector worden toegepast.
We richten ons daarom ook op organisaties, professionals en mensen die in essentie hun werk doen voor hun klant/de mens die het betreft. Onze klanten hebben daarnaast een gevoel dat het anders moet kunnen en zijn nieuwsgierig naar hoe dat kan.


Waarom?
Improve360 heeft als missie om haar klanten te helpen de mens centraal te stellen in hun organisatie. Deze missie is gebaseerd op de overtuiging dat een klant ten eerste mens is en dat de mens waardevol en autonoom is. Daarnaast heeft Improve360 de overtuiging dat het mogelijk is om significant meer (zorg)vragen te beantwoorden met de huidige beschikbare mensen en middelen. Mits de focus ligt op het centraal stellen van de mens en het op de juiste manier ordenen van de organisatie.
Deze focus is belangrijk omdat hierdoor de zorg/hulp geboden kan worden die de mens nodig heeft en die de professional en de organisatie ten diepste willen leveren. Daarnaast komen hierdoor de klant, de professional en de organisatie in hun kracht te staan.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu